Investeren in verbeteren communicatie betaalt zichzelf terug

Je hoort het vaak van collega’s, van organisaties of met enige regelmaat in de media: "De communicatie was niet goed bij het project". Het klinkt u uiteraard heel bekend in uw oren.

Maar stel nu eens dat de communicatie wél goed verloopt; wat levert het de organisatie dan eigenlijk op? Anders gezegd: als je investeert in het verbeteren van communicatie, hoe zijn de resultaten dan zichtbaar?

Het is niet makkelijk om deze vraag te beantwoorden. Interne communicatie kent immers nogal wat verschijningsvormen zoals werkoverleg, vergaderingen, informatiesessies, MT-overleg of functioneringsgesprekken. En hoe kun je nu weten of een interventie (een bewuste en geplande actie om het functioneren van een groep te verbeteren) zijn doel heeft bereikt?

Toch ligt het antwoord voor de hand, want het resultaat van acties is te meten als je weet hoe de situatie was voordat je de interventie startte. Uiteraard is het van belang dat je beseft welke vormen van interne communicatie er in de organisatie bestaan en waar deze tekort schiet bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Foto: vier deelnemers aan de communicatietraining COM•Mission

Belangrijker nog is het om vast te stellen waar een organisatie 'last' van heeft. Met andere woorden: wat valt er te verbeteren en welke rol speelt communicatie hier in?

Voorbeeld 1:

Een organisatie kan te maken hebben met een te hoog ziekteverzuim. Barrières in de communicatie tussen mensen onderling of tussen afdelingen kunnen hier aan ten grondslag liggen. Betere communicatie kan die barrières slechten.

Voorbeeld 2:

Medewerkers kunnen hun werk niet goed uitvoeren omdat de informatievoorziening te kort schiet. Misschien wordt er wel zoveel informatie gedeeld, dat mensen het overzicht volledig kwijt zijn en alleen nog maar dát afhandelen wat het makkelijkst is. Irritatie, demotivatie en minder plezier in het werk zijn hierdoor aan de orde van de dag. Om nog maar te zwijgen van de gevolgen die het heeft voor de bedrijfsdoelstellingen.

Hoe kunnen mensen nu inzicht krijgen in de gevolgen van te kort schietende communicatie? Ermers Communicatie organiseert COM•Mission: een praktijkgericht simulatiespel (in de heerlijke buitenlucht *) waarin deelnemers leren hoe communicatie in een project functioneert en wat een organisatie kan doen om dit te verbeteren. Hierdoor is uw organisatie beter in staat om de doelen te realiseren. Wilt u weten wat Ermers Communicatie voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk dan de promotiefilm hier beneden. U kunt ook contact opnemen via e-mail: info@ermers-communicatie.nl

* COM•Mission kan op dit moment in Limburg op twee locaties: het Blotevoetenpark (Brunssum) en in Maastricht.. Training in de buurt van uw eigen locatie is eventueel mogelijk na overleg.

Blogs
Recente Blogs
Archief
Zoeken via tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon