Case: een online community als ondersteuning van merkwaarden

Stel: een organisatie wil haar merknaam steviger verankeren in het brein van de doelgroep (positieve associatie met het merk). Een van de activiteiten die je kunt ondernemen is een online community opzetten waar medewerkers en klanten lid van zijn, vragen kunnen stellen en informatie kunnen delen. Tevens bied je leveranciers van producten en diensten de mogelijkheid om tegen betaling op dit platform te adverteren. Het merk wordt zo het centrum van interactie tussen aanbieders van diensten of kennis, medewerkers en klanten. Waar krijg je bij de realisatie dan zoal mee te maken?

Techniek en gebruik van data

Bij het realiseren van een gesloten community, moet het basisgegevens bevatten van medewerkers en bestaande klanten. Zij zullen immers informatie, kennis en vragen met elkaar gaan delen en aanbiedingen van adverteerders gaan zien. Deze gegevens moeten daarvoor uit een interne database worden gehaald en eventueel na conversie aangeleverd worden aan de leverancier van het platform. Dit proces vraagt om (IT)technisch inzicht dat zowel van de leverancier als uit de interne organisatie kan komen. Halen we de gegevens eenmalig uit een standaardrapportage of klantspecifieke query? Leveren we daarna maandelijks alle tussentijds gemuteerde data opnieuw aan, of slechts een incrementele versie? Aangezien de leverancier van het platform met deze gegevens aan de slag gaat roept dit ook de vraag op: mogen deze gegevens voor dit doel worden gebruikt en mag je ze zomaar aan derden ter beschikking stellen met een ander doel dan waarvoor ze ooit vastgelegd zijn? Een juridisch medewerker kan hierover uitsluitsel geven en onder bepaalde voorwaarden daarmee instemmen.

Informatie van en over adverteerders zal gaandeweg aangevuld worden als zij gebruik gaan maken van de dienst en zich hiervoor aanmelden.

Brug tussen communicatie en techniek, hier in instituut Beeld en Geluid, Hilversum. HDR Foto: Hans Ermers

Communicatie

De technische implementatie van het platform is noodzakelijk om de dienst te kunnen aanbieden aan de doelgroepen. Maar hoe ga je die doelgroepen nu benaderen?

In deze case is sprake van drie doelgroepen: medewerkers, klanten en leveranciers. Medewerkers worden ruim voor het live gaan via de interne nieuwsbrief, flyers en het intranet geïnformeerd over de aanstaande nieuwe dienst.

Klanten worden op de hoogte gebracht via de website en een gedrukt kwartaalmagazine.

Potentiële adverteerders en relaties worden direct benaderd in gesprekken, via mail, flyers en via de eigen website.

Projectcommunicatie

In een project waarbij meerdere disciplines en belanghebbenden betrokken zijn is het zoals in elk project van groot belang dat er een goed overzicht is van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, zowel op IT-gebied als binnen het communicatiedomein. Is er voldoende zicht op de impact op technisch en communicatief vlak van beslissingen die er door de projectgroep of opdrachtgever worden genomen?

In een project waar merkwaarden, interne en externe communicatie en IT bij elkaar komen, is kennis van beide werelden van grote toegevoegde waarde.

Start u binnenkort een project waarin communicatie en informatietechnologie bij elkaar komen? Of bent u bezig met een project en heeft u ondersteuning nodig op een van beide gebieden? Ermers Communicatie is de brug tussen communicatie en IT die u zoekt. Bel of stuur een e-mail voor meer informatie.

Blogs
Recente Blogs
Archief
Zoeken via tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon