COM•Mission

Betere communicatie, betere resultaten
Wellicht is COM•Mission iets voor uw organisatie.
Informeer voor locaties en prijzen meteen naar de mogelijkheden. Klik hier.
Veel MKB-bedrijven zeggen dat communicatie die tekort schiet hun primaire probleem is. Hoe is dat bij uw organisatie?
 

Uw organisatie heeft doelstellingen voor ogen: omzetgroei, kostendekkend werken of continuering van uw bedrijf.

 

Een uitstekende dienstverlening naar de klant met de best mogelijke producten en diensten zijn hierbij essentieel.

Onderzoek wees uit dat:

 • zowel het MKB als grotere bedrijven dezelfde communicatieproblemen ervaren;

 • communicatieproblemen kostbaar zijn;

 • het erkennen van communicatie-inefficientie bij het MKB grote prioriteit heeft.

Communicatie: belangrijkste factor

Goede communicatie is de belangrijkste factor bij het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. Goede communicatie start bij inzicht in communicatie. 

Het spreekt voor zich dat communicatie die te kort schiet, de bedrijfsvoering nadelig beïnvloedt.

Over COM•Mission

Wat vertelden deelnemers over COM•Mission​:

 • Outdoor workshop
 • 6-14 deelnemers
 • Voor betere communicatie
 • Bevordert teamgeest
 • Organisatieactiviteit met meerwaarde

Je hoort het zo vaak:

'De communicatie is zo slecht, die zou echt beter moeten'.

Herkenbaar?

Pak het probleem nu op met COM•Mission!

Waarom betere communicatie?

Waarom is goede interne communicatie van groot belang?

 • communicatie is het smeermiddel in bedrijfsprocessen en tussen medewerkers;

 • goed geïnformeerde medewerkers zijn betrokken medewerkers en tonen meer initiatief;

 • vermindert interne spanningen;

 • verlaagt het ziekteverzuim

 • minder communicatieproblemen -> lagere kosten

Waarom COM•Mission?
 • deelnemers krijgen inzicht in factoren die communicatie beïnvloeden;

 • medewerkers en management krijgen handvatten om gebrekkige interne communicatie in de organisatie te verbeteren.

COM•Mission: Wat is het?

COM•Mission is een praktijkgericht simulatiespel waarin deelnemers ervaren hoe communicatie, bijvoorbeeld in een project, functioneert.

 

Doel: betere communicatie waardoor medewerkers succesvoler kunnen bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

 

COM•Mission bestaat uit een training van minimaal een dagdeel waarbij het simulatiespel het uitgangspunt vormt voor verbetering van de communicatie in uw organisatie.

 

Na de inleiding gaan de deelnemers in de buitenlucht een opdracht uitvoeren waarbij belangrijke aspecten van communicatie binnen, en met een ander team aan bod komen.  

 

De training wordt afgesloten met een evaluatie van het simulatiespel.

In overleg kan besloten worden om een vervolsessie op een later tijdstip te organiseren.

Organisatie centraal

Ermers Communicatie wil weten waar de pijn in de communicatie binnen uw organisatie zit. Daarom wordt de training altijd voorafgegaan door een intakegesprek dat het startpunt is voor de training waarin de communicatie-uitdagingen van uw organisatie centraal staan.

Doelgroep
 • COM•Mission is bedoeld voor teams die hun interne en externe communicatie willen verbeteren en daarmee effectiever bij willen dragen aan het realiseren van  de organisatiedoelstellingen.

 • Voor teams van 6-14 personen.

 • Uitermate geschikt voor teams die een project starten en een goede mindset zoeken met betrekking tot communicatie.

 

Locatie

COM•Mission is een training die deels in de buitenlucht plaatsvindt: bij u in de buurt (op verzoek mogelijk) of een vaste locatie.

Wilt u meer informatie over COM•Mission?

Neem dan contact op via het Contactformulier